Závazná stanoviska dotčených orgánů v režimu stavebního zákona a správního řádu od 1. ledna 2021

Přijetím zákona č. 225/2017 Sb., který nabyl účinnosti 1. 1. 2018 a který novelizoval zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, byly do § 4 vloženy nové … Pokračování textu Závazná stanoviska dotčených orgánů v režimu stavebního zákona a správního řádu od 1. ledna 2021