Identifikační údaje

Broadband Competence Office Česká republika

Na Františku 32, Praha 1, PSČ 110 15
IČ 476 09 109
DIČ CZ47609109 (neplátce DPH)
Zastoupená: Ing. Petr Očko, Ph.D. z pověření statutárního zástupce doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA
Vedoucí projektu: Michal Manhart (tajemník řídícího výboru)
Zástupce vedoucího projektu: Jan Kramosil
Zahájení projektu: 1. ledna 2020
Zřizovatel: Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu, sekce 71000