Řídící výbor

Členové řídícího výboru:
 • náměstek MPO – sekce digitalizace a inovace
 • náměstek MPO – sekce fondů EU
 • zástupce odboru el. komunikací MPO
 • zástupce odboru digitalizace a internetu MPO
 • zástupce odboru strukturálních fondů MPO
 • ČTU
 • Svaz měst a obcí ČR
 • Sdružení Svazu místních samospráv ČR
 • Asociace krajů ČR
 • vedoucí BCO
 • 2x zástupci průmyslu