Centrála BCO

  • řídí chod celé BCO, (především územní koordinátory),
  • působí v prostředí, ve kterém se mění stavební právo a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
  • zastupuje BCO vůči třetím osobám, tj. aby podle dispozic odboru 71600 MPO komunikovala s centrálními orgány státní správy, respektive se zahraničními partnery (zahraniční BCO nebo BCOs Network Brusel) a eventuálně s asociacemi operátorů elektronických komunikací

Seznam členů centrály BCIO
Pozice Jméno
Vedoucí BCO Michal Manhart
Technický manažer 1 Ing. Jan Kramosil
Technický manažer 2 Ing. Jiří Kliner
Web administrátor Mgr. Tomáš Kafka