Organizační struktura

Svoje aktivity uskuteční BCO v tomto organizačním členění:

Kancelář BCO ani Koordinátoři nemají právní subjektivitu. Aktivity BCO jsou řízeny Ministerstvem průmyslu a obchodu jmenovitě odborem 71600 (Odbor elektronických komunikací).


Pozice a funkce v BCO

  • Vedoucí BCO
  • Technický manažér pro záležitosti výstavby liniových staveb
  • Technický manažér pro záležitosti elektronických komunikací
  • Grafik/web administrátor
  • Územní koordinátor