Odkazy

Vybrané zprávy z tisku


Broadband Competence Offices Network

Shaping Europe’s digital future

www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO.www.mpo.cz
Stránky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO).www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK