Vize BCO

V souladu s návrhem Komise na zřízení evropské sítě poradenských kanceláří pro vysokorychlostní připojení Ministerstvo průmyslu a obchodu jako zřizovatel v rámci aktivit spojených s Evropským fondem pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) zřídilo kancelář Broadband Competence Office pro Českou republiku (BCO Česká republika).

Cílem zřizovatele je urychlit výměnu osvědčených postupů mezi jednotlivými subjekty, které se podílejí na výstavbě, provozu a využívání sítí elektronických komunikací umožňujících vysokorychlostní připojení k internetu. Obdobný proces výměny zkušeností již probíhá mezi členskými státy a regiony EU za účelem usnadnění účinného fungování ESI fondů vyčleněných na projekty v oblasti vysokorychlostního připojení.

Další součástí stanovené vize je především poskytování široké informační, technické a organizační podpory zmíněným subjektům v souvislosti s cílem dosáhnout účinného způsobu investování do projektů v oblasti vysokorychlostního připojení v prostředí vytvářeném právním rámcem ČR.

V souladu s postupy a prostředky zmíněnými ve schválených strategických dokumentech, kterými jsou zejména Národní plán rozvoje sítí nové generace
(MPO září 2016) a Akční plán 2.0 k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací (říjen 2019) by tak kancelář BCO měla přispět k dosažení vytýčených cílů v oblasti pokrytí území sítěmi pro vysokorychlostní připojení k internetu v následujícím období.