Mise BCO

Aktivity BCO jsou v souladu se stanovenými cíli zaměřeny především na:

 • Podporu zvýšení účinnosti a efektivnosti investic do rozvoje vysokorychlostních sítí;
 • Poskytování poradenství a expertní podpory samosprávám obcí a krajů, subjektům relevantním v procesu výstavby a financování vysokorychlostních sítí, socioekonomickým aktérům a rovněž obyvatelstvu např. v problematice mapování pokrytí území vysokorychlostní sítí
  a kvality poskytovaní služeb vysokorychlostního připojení, relevance budoucích investičních plánů atd.;
 • Poskytování poradenství a expertní pomoci při využívání dotací a finančních nástrojů;
 • Podporu agregace poptávky po vysokorychlostním připojení a s tím souvisejících poskytovaných službách;
 • Obousměrný přenos a sdílení informací v prostředí sítě Broadband Competence Office Evropské komise včetně aplikace účinných postupů již uplatňovaných v dalších zemích.

Hlavní aktivity BCO na úrovni místních a krajských samospráv jsou v souladu se stanovenými cíli primárně zaměřeny na:

 • Prosazování a pomoc všestranné koordinaci při výstavbě či rekonstrukci liniových staveb s přihlédnutím k zajištění plánovaného rozvoje vysokorychlostních sítí, a to s cílem ušetřit investiční prostředky;
 • Podpora přípravy nebo aktualizace územních plánů;
 • Propagaci a prosazování odstraňování existujících překážek při přípravě staveb a snižování investiční náročnosti např. hledáním cest ke snižování výše částek za služebnost, omezení praxe uplatňování vícenákladů při opravách povrchů silnic a chodníků, omezení existence duplicitních poplatků a další;
 • Hledání způsobů, jak urychlit proces projektové přípravy a výstavby vysokorychlostních sítí při zachování podmínek stanovených právním rámcem ČR a při zachování zásad technologické neutrality;