Cíl projektu

Základní cíle projektu Broadband Competence Office Česká republika (BCO)
 • Prosazování a napomáhání koordinace při výstavbě/rekonstrukci liniových staveb s rozvojem vysokorychlostních sítí.
 • Propagace a prosazování a odstraňování existujících překážek
  a snižování investiční náročnosti.
 • Hledání způsobů, jak urychlit proces projektové přípravy
  a výstavbu vysokorychlostních sítí.
 • BCO působí jako odborný partner pro místní samosprávy – sdílení zkušeností.

Vize BCO

Mise BCO


Aktivity BCO jsou zaměřeny na

 • Podporu zvýšení účinnosti a efektivnosti investic do rozvoje vysokorychlostních sítí
 • Poskytování poradenství a expertní pomoci samosprávám obcí, podnikatelským subjektům, socioekonomickým aktérům a rovněž obyvatelstvu v oblasti rozvoje vysokorychlostních sítí (pokrytí, mapování, kvalita služeb a penetrace, budoucí investiční plány, atd.)
 • Poskytování poradenství a expertní pomoci při využívání dotací a finančních nástrojů
 • Podporu agregace poptávky po vysokorychlostních službách

Podívejte se na přehled vybraných příkladů z praxe, kde již byla BCO v první půli roku 2020 nápomocna.


BCO je nezávislé a technologicky neutrální. Každý pracovník musí dodržovat etický kodex pracovníka BCO


Svoje aktivity uskuteční BCO v tomto organizačním členění.