BCO v magazínu Moderní obec

Stránky časopisu Moderní Obec

Nestrannost a flexibilita – hlavní devízy regionálních koordinátorů pro rozvoj internetu.

V srpnovém díle časopisu Moderní obec Petr Očko (náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace) a Michal Manhart (vedoucí BCO) představují podrobnosti ohledně vzniku a fungování BCO i zkušenosti z prvních měsíců aktivní činnosti krajských koordinátorů.
Zlepší se pokrytí internetem v ČR? Kdo jsou regionální koordinátoři a jaké jsou jejich konkrétní úkoly a kompetence? Jaká je zpětná vazba projektu BCO? Odpovědi nejen na tyto otázky, ale také například vysvětlení, které obce koordinátoři v současné době navštěvují a co od této schůzky může zástupce obce očekávat, naleznete v článku od redaktorky Evy Vítkové na straně 27 čísla 8/2020.

Výtah ze srpnového vydání Moderní obce na webových stránkách časopisu