Červenec – Zahájena aktivní činnost úz.k.

Územní koordinátoři BCO v červnu a červenci zahájili aktivní činnost v deseti krajích.

Postupně kontaktují zástupce obcí a ve strukturovaných rozhovorech mapují současnou úroveň poskytování připojení v obci (subjektivně vnímanou), zejména spokojenost s rychlostí a kvalitou stávajícího připojení, a to jak pro potřeby domácností, tak i veřejně prospěšných objektů (jako např. školy a úřady.) Zajímají se také, zda předpokládaný rozvoj technické infrastruktury v obci zahrnuje výstavbu vysokorychlostních telekomunikačních sítí, případně zde je možné výstavbu nové sítě s plánovanými rekonstrukcemi nebo výstavbami společně koordinovat. Zjišťuje se zájem obce o nasazení technologických řešení konceptu „Smart city“, probírají se aktuální problémy obce spojené s výstavbou telekomunikačních sítí a diskutuje se i řada dalších témat spojených s elektronickými komunikacemi. BCO tak buduje důležitou znalostní bázi informací, zkušeností, problémů i jejich řešení (!), díky níž bude svou pomoc a aktivity směřovat velmi efektivně a účelně.