Memorandum o spolupráci mezi SMO a MPO

Memorandum o spolupráci mezi SMO a MPO

Maximálně dostupný vysokorychlostní internet (VRI) založený na sítích s velmi vysokou kapacitou (VHC) a 5G sítích. Tak se dají shrnout současné aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Resort ve spolupráci s partnery usiluje o to, aby moderní digitální infrastruktura vedla k co nejvíc domácnostem, a to i v těch nejzapadlejších obcích. Proto vzniká síť regionálních koordinátorů Broadband Competence Office Česká republika (BCO), která bude pomáhat starostům s výstavbou sítí i při jednání s investory. Vše se bude odehrávat v souladu s memorandem o spolupráci, které MPO uzavřelo se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR).  

Užší vymezení vztahu s městy a obcemi

  • Urychlený rozvoj sítí s velmi vysokou kapacitou ve městech a obcích.
  • Společná koordinace stavebních prací liniových staveb ve městě a obcích.
 • Zjednodušený přístup na pozemky/nemovitosti ve vlastnictví města nebo obcí.
 • Urychlené připojení na internet socioekonomických subjektů ve městě a v obcích.
 • Společná koordinace rozvoje města/obce (budoucnost patří digitalizaci).
 • Respektování místního charakteru města/obce a minimalizace vlivu do každodenního života obyvatelů.
 • Spolupráce v boji proti dezinformacím.
 • Sdílení kabelů a zařízení sítí elektronických komunikací musí být realitou.
 • Podpora a ochrana stromů a zeleně ve městě a v obcích.
 • Společné vytváření nového provozního modelu (života) ulic ve městě a v obcích.

Více v tiskové zprávě na stránkách MPO