Etický kodex zaměstnance

Etický kodex zaměstnance

Obsahuje

  • zásady profesionality, efektivity a objektivity
  • poskytování informací a mlčenlivost
  • střet zájmů, dary a jiné nabídky
  • veřejná činnost a reprezentace

Soubor je ke stažení ZDE