Duben – Přípravy BCO

Přípravy BCO

Během dubna probíhala výběrová řízení na krajské kooridnátory.
Připravují se školící materiály.
Vznikají datové soubory a pracovní mapové sety s informacemi o pokrytí obcí podle výsledků pravidelných sběrů dat od ČTÚ.